© 2017 by Toprak Fırat KADIOĞLU www.toprakfirat.com

  • erdaldemir

Miras hukukunda saklı pay nedir? Saklı Pay Oranları nasıl hesaplanır?

Mirasbırakanın kanunen ölüme bağlı tasarruf yada sağlararası kazandırma yolu ile tasarruf edemeyeceği , yasal mirasçılarına intikali gereken miras payıdır.


Miras paylaşımında üç dereceli bir sistem belirlenmiştir. Belirlenen sisteme zümre sistemi denir. Zümre sistemi kan hısımlığına göre belirlenmiş olup önceki zümrede mirasçı olmaması durumunda yasal mirasçılık bir sonraki zümreye geçer.


İlk zümrede ölenin altsoyu bulunur. Evlatlıklar ve bunların altsoyu da birinci zümreye dâhildir.


İkinci zümrede miras bırakanın anne babasıyla bunların altsoyu bulunur. İlk zümrede kimsenin kalmaması durumunda bunlar miras bırakanın yasal mirasçısı olurlar.


Üçüncü zümre büyükanne ve büyükbabalar zümresidir. İlk iki zümrede kimsenin kalmaması durumunda mirasbırakanın yasal mirasçıları büyükanne ve büyükbabalar; bunların vefatı halinde ise onların altsoyları yasal mirasçı olurlar.


Miras bırakanın sağ kalan eşi bu üç zümreye de girmez, hangi zümre ile mirasçı olursa miras payı ve saklı payı değişiklik göstermektedir.Birinci ve ikinci zümre mirasçılarla varsa ölenin sağ kalan eşi saklı paylı mirasçılardır. Altsoyun ve anne babanın saklı pay hakları sabit olmasına karşın sağ kalan eşin saklı payı kimlerle mirasçı olduğuna göre değişecektir.


Kardeşlerin saklı pay üzerinde miras hakkı yoktur.

Kardeşlerin saklı pay hakları olmamakla birlikte ancak şu şekilde ölene yasal mirasçı olurlar: Bilindiği üzere kişinin yasal mirasçıları birinci zümre mirasçılarıdır yani kişinin altsoyudur. Altsoydan kimsenin kalmaması durumunda yasal mirasçı anne ve babadır. Ancak anne ve babanın olmaması durumunda mirasçılık hemen üçüncü zümreye geçmez. Öncelikle bunların altsoyu yani ölen kişinin kardeşi olup olmadığına bakılır. Eğer kişinin altsoyu ve anne babası yoksa ancak o zaman kardeşler ölen kişiye mirasçı olabilirler. Bu hak onlara doğrudan verilen bir mirasçılık hakkı değildir. Ölen kişinin anne ve babasının altsoyu konumunda olmalarından dolayı verilen dolaylı bir mirasçılıktır. Ancak bu durumda bile bunların saklı pay hakları yoktur.


Saklı pay oranları

Altsoyun saklı pay oranı yasal miras hakkının yarısıdır.

Anne ve babanın saklı pay oranları her birinin yasal miras hakkının 1/4’üdür.

Sağ kalan eş altsoy veya anne babayla birlikte mirasçı oluyorsa saklı pay oranları yasal miras hakkının tamamı, diğer hallerdeyse yasal miras hakkının 3/4’üdür.


Saklı pay ihlali durumunda mirasbırakanın tasarrufları geçerlidir. Ancak saklı pay sahipleri mirasbırakanın ölümünden sonra açacakları bir tenkis davasıyla bu ihlalin yarattığı haksızlığın giderilmesini hâkimden talep edebilirler.0 görüntüleme