© 2017 by Toprak Fırat KADIOĞLU www.toprakfirat.com

  • erdaldemir

TRAFİK PARA CEZASI VE İTİRAZ USULÜ

Trafik cezaları kabahatler kanununa göre düzenlenen ve tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilen idari yaptırım kararları olup itiraza yetkili mercii idari yaptırım kararının uygulandığı trafik biriminin yetkisini içine alan sulh ceza hakimlikleridir. Örneğin Ordu'dan İstanbul'a gelirken Osmancık'ta radara yakalanan bir sürücünün İstanbul'daki adresine tebliğ edilen trafik para cezasına itiraz mercii Osmancık Sulh Ceza Hakimliği olup dilekçenin en yakın Sulh Ceza Hakimliğine verilerek yetkili yere gönderilmesini talep etmek gerekmekte ve yargılamanın uzamaması için dilekçeye trafik para cezası tutanağının da eklenmesi gerekmektedir. Ancak itiraz ödemeyi durdurmadığından ve tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde 1/4 indirimli olarak ödeneceği yasa hükmü olduğundan ödemenin aynı sürede yapılarak itirazında aynı sürede yapılması önem arz etmektedir. Trafik cezasına itiraz için aşağıda verdiğim dilekçe örneğini kullanabilirsiniz .


BEYKOZ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE ( ..... Sulh Ceza Hakimliğine Gönderilmek üzere )


TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN

ADI - SOYADI - TC.KİMLİK NUMARASI ADRESİ:


KARŞI TARAF : ..........................Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Ekipler Amirliği İstanbul

İDARİ PARA CEZASININ TARİHİ VE SAYISI :


AÇIKLAMALAR


........ tarih ve sayılı trafik idari para cezası tutanağı ..../....../2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Ancak idari para cezasına konu ihlal tarafımdan yapılmamıştır. Aracım üç aydır tamirde olup trafikte olmayan aracıma ceza düzenlendiğinden cezanın iptali gerekmektedir.

Kaza tespit tutanağı , aracın kazalı fotoğrafları ve ekspertiz raporu ektedir.

Bu nedenle hatalı trafik para cezasının iptali için hakimliğinize başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : Karayolları trafik kanunu , kabahatler

kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri .

DELİLLER :Trafik idari para cezası tutanağı , kaza fotoğrafları , servis formu , ekspertiz

raporu.

SONUÇ : Yukarıda arz edilen nedenlerle hatalı trafik para cezasının iptaline karar verilmesini arz ederim. ....../......./2020


İtiraz Eden

İmza

0 görüntüleme